MOVEXX AKÜLÜ ÇEKİCİ

MOVEXX

  • Mamul ve yarı mamullerin taşıma esnasında karşılaşılan ergonomi ve iş güvenliğirisklerini bertaraf edilmesi
  • Lojistik ve milk-run uygulamaları için muhtelif kapasite seçenekleri
  • Bakım operasyonları kapsamında çok ağır parçaların veya makinaların taşınması esnasında karşılaşılan zaman kayıpları, iş güvenliği riskleri ve ergonomik zorlukları asgari seviyelere indirilmesi